Riječ je o kampanji u koju su uključene okolišne organizacije i udruženja malih poljoprivrednika iz 15-ak država članica EU-a, uz mogućnost naknadnog uključivanja.

“Putem peticije, koja se nalazi na web stranici Zelene akcije, želimo informirati javnost o toj temi i izvršiti pritisak na domaće i EU-ove donositelje odluka da zauzmu čvrst stav protiv bilo kakvih pokušaja da se novi GMO-i izuzmu iz postojećeg EU-ovog zakonodavstva”, istaknuo je Hrvoje Radovanović iz Zelene akcije.

Poručuju da će u slučaju deregulacije potrošačima biti nemoguće ustanoviti sadrže li prehrambeni proizvodi GMO sastojke, prvenstveno ako se propisi o obaveznom označavanju neće primjenjivati na sve ili dio novih GMO-ova. 

Komisija bi ove godine trebala organizirati javnu raspravu o mogućim opcijama za novi zakonodavni okvir na tom području, od kojih će neke gotovo sigurno ići u smjeru izuzimanja barem dijela novih GMO-a iz važećih pravila. “Značilo bi to uskraćivanje prava na informaciju o hrani koju jedemo i uzgajamo, a moglo bi rezultirati novim rizicima za zdravlje i okoliš”, poručio je Radovanović.

Cijeli članak možete pročitati na: vecernji.hr

Foto: Pixabay