ZAGREB, 20. siječnja 2017. (Hina) – Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) predložio je glavnoj skupštini Podravke, koja će se održati 21. veljače, da iz Nadzornog odbora (NO) te kompanije opozove Matu Crkvenca i Ivu Družića te u to tijelo izaberu četiri nova člana – Marka Kolakovića, Slavka Tešiju, Luku Burilovića i Sandru Fuček Šanjić. 

Kako je u petak objavljeno iz Podravke, dopune dnevnog reda skupštine predložili su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Republika Hrvatska, zastupani po zakonskom zastupniku CERP-u, koji zajedno imaju 19,69 postotni udio u Podravci.

Poziv za glavnu skupštinu Podravke, koja je sazvana za 21. veljače, objavljen je 10. siječnja, a tada je dnevnim redom bilo predviđeno da dioničari na skupštini odluče o imenovanju dva nova člana Nadzornog odbora – Luke Burilovića i Sandre Fuček Šanjić.

CERP je, pak, sada predložio dopunu dnevnog reda i to opozivom dvaju članova Nadzornog odbora – Mate Crkvenca i Ive Družića, te izbor četiri nova člana – Marka Kolakovića, Slavka Tešije, Luke Burilovića i Sandre Fuček Šanjić. Mandat novoizabranim članovima počeo bi teći od 21. veljače i trajao četiri godine.

CERP, kao zakonski zastupnik dioničara Republike Hrvatske i HZMO-a, “želi opozvati članove Nadzornog odbora koji su izabrani na prijedlog istih dioničara sukladno odredbama članka 259. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima kojima je propisano da se članovi Nadzornog odbora mogu opozvati prije isteka mandata”, navodi se u obrazloženju CERP-ova prijedloga.

Inače, Mato Crkvenac i Ivo Družić su u Nadzorni odbor Podravke imenovani u veljači 2012. godine od strane tadašnje Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO).

Njihov opoziv bio je predložen još u ljeto prošle godine kada je tadašnji Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) bio predložio da se za četiri nova člana Nadzornog odbora izaberu Davor Vašiček, Ivo Grabovac, Anto Bajo i Mirko Volarević. No, na skupštini održanoj 22. srpnja 2016. o točkama dnevnog reda koje su se odnosile na opoziv i izbor u Nadzorni odbor Podravke tada skupština nije donijela odluke.

Po zadnjim podacima s internet stranice Podravke, najveći udjel u koprivničkoj kompaniji, 49 posto, imaju mirovinski fondovi, država ima 25,4 posto dionica (HZMO ima 10,22 posto dionica, sama država 9,47 posto te Kapitalni fond 5,71 posto), ostali dioničari 22,7 posto dionica, dok je oko 2,8 posto trezorskih dionica.

U Nadzornom odboru Podravke tri su čelnika mirovinskih fondova – Dubravko Štimac, Petar Vlaić i Dinko Novoselec, u tom su tijelu i Petar Miladin te Ksenija Horvat (koju je imenovalo Radničko vijeće Podravke), uz već spomenute Crkvenca i Družića.

(Hina)