Kako bi takav projekt subvencionirali fondovi EU-a ili država, evo što sve morate napraviti…

Da biste koristili sunčevu energiju za rasvjetu, grijanje i sve ostalo što vam je potrebno u kućanstvu, prije i poslije svega morate imati legalan objekt. To je glavni uvjet da bi država, EU fondovi ili bilo tko drugi od mjerodavnih institucija na bilo koji način subvencionirao vaš budući projekt korištenja energije iz obnovljivih izvora.

JUŽNA ORIJENTACIJA JE IDEALNA   

Za prosječnu obiteljsku kuću u kojoj bi se na taj način proizvodila električna energija, a čiji bi se višak prodavao HEP-u, valja ugraditi solarnu elektranu male snage do 5 kW. Takve projekte najčešće prati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) .

No, da bi na vašem krovu osvanula fotonaponska elektrana, valja se dobro pomučiti. Prije početka same ugradnje valja raspolagati sljedećom dokumentacijom: rješenjem o izvedenom stanju, uporabnom ili građevinskom dozvolom ili rješenjem o građenju. Bilo što od navedenih dokumenata mora imati dokaz o pravomoćnosti. U protivnom se “možete slikati”. 

Vlasništvo nad objektom na koji želite ugraditi panele mora se dokazivati zemljišnoknjižnim izvatkom. Broj katastarske čestice na dokumentu zakonitosti i zemljišnoknjižnom izvatku mora biti isti. Ako nije tako, to je potrebno dokazati potvrdom o istovjetnosti čestica.

Dalje, valja predočiti osobnu iskaznicu vlasnika i/ili suvlasnika objekta, tlocrt i skicu krova, te sve potrebne informacije na temelju kojih će se utvrditi njegova orijentacija, nagib i površina ili prepreke kao što su dimnjak, prozor, štitnici za snijeg i slično, a koje mogu neizravno utjecati na proizvodnju električne energije.

Idealno bi bilo da je krov orijentiran prema jugu, kao i da je u dobrom stanju. Najbolje je kad se radi o “kupama” ili limenom krovu jer ostali materijali podrazumijevaju određene sigurnosne rizike.

Cijeli članak i ostale uvjete možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Foto: Pixabay