Primjerice, ako je ugovorena cijena najma stana 500 eura, taj iznos najprije se umanjuje za 30 posto porezno priznatih izdataka, odnosno za 150 eura, i dobije se porezna osnovica od 350 eura. Na poreznu osnovicu obračunava se porez po stopi od 10 posto, što iznosi 35 eura. Na to se dodaje prirez koji se plaća prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Ako porezni obveznik ima prebivalište u Zagrebu, plaća prirez od 18 posto, neovisno o tome gdje se nalazi stan za iznajmljivanje. U tom slučaju prirez na gornju poreznu osnovicu iznosi 6,30 eura. Dakle ukupna porezna obveza (porez i prirez) iznosi 41,30 eura.

Dakle porezno opterećenje na dugoročni najam u Zagrebu iznosi 8,26 posto. U drugim gradovima porezno opterećenje je niže zbog manjeg prireza, a u gradovima koji ne naplaćuju prirez iznosi sedam posto.

Porez na dnevni najam

Porezno opterećenje dnevnog najma izračunat ćemo na primjeru trokrevetnog apartmana s godišnjim paušalom od 20 eura, koji se iznajmljuje 90 dana u godini po cijeni od 60 eura dnevno, i onog s godišnjim paušalom od 40 eura, koji se iznajmljuje 180 dana u godini po cijeni od 80 eura dnevno.

U prvom slučaju iznajmljivač ostvaruje prihod od 5400 eura godišnje, odnosno 450 eura mjesečno, a dužan je platiti paušalni porez od 60 eura godišnje, odnosno pet eura mjesečno. Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak te se u Zagrebu ukupna porezna obveza penje na 5,90 eura mjesečno.

Dakle u Zagrebu porezno opterećenje iznosi 1,3 posto, a u gradovima koji ne naplaćuju prirez 1,1 posto!

U drugom slučaju iznajmljivač ostvaruje prihod od 14.400 eura godišnje, odnosno 1200 eura mjesečno, a dužan je platiti paušalni porez od 120 eura godišnje, odnosno 10 eura mjesečno.

U ovom slučaju u Zagrebu porezno opterećenje iznosi 0,98 posto, a u gradovima koji ne naplaćuju prirez 0,83 posto!

U većim gradovima razlika u poreznom tretmanu dovodi do povećanja broja stanova koji se koriste za dnevni najam, čime se smanjuje ionako nedovoljna ponuda stanova za dugoročni najam.

DOBAR SMJER: Inicijativa HUP-a – Porez na apartmane za veće plaće

Hrvatska udruga poslodavaca predložila je podizanje stope oporezivanja apartmana, što bi omogućilo porezno rasterećenje plaća.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay