Direktivom se uređuju i zaštitne mjere kako se dužnici nakon prijenosa dugova ne bi našli u lošijem položaju, uključujući ponovno pregovaranje o uvjetima iz ugovora o kreditu, upravljanje njihovim pritužbama i informiranje dužnika

Oporbene stranke uputile su u saborsku proceduru prijedlog zakona koji bi trebao riješiti trgovanja dugovima i zaštititi potrošače. Predlažu da se potrošački krediti ne mogu prodavati agencijama za naplatu potraživanja, već samo drugim bankama, i to uz pristanak dužnika koji s može dati najranije 60 dana prije prodaje dugovanja, piše Jutarnji list.

Ministarstvo financija pak do kraja rujna planira predložiti “zakonodavni okvir koji će sadržavati mjere za bolju zaštitu dužnika, i to ne samo nakon kupoprodaje potraživanja, već i prije toga”. Tijekom trećeg kvartala Vladi će uputiti zakon o radu agencija koje se bave otkupom potraživanja koji će biti usklađen s EU Direktivom koja regulira rad pružatelja usluga servisiranja kredita i kupaca kredita. Direktivu države članice moraju implementirati u nacionalne pravne sustave do 29. prosinca 2023.

Cijeli članak možete pročitati na: tockanai.hr

Foto: Pixabay