Objavljeni natječaji, a i oni koji se upravo pripremaju, bude nadu poduzetnika da će svoju energetsku i zelenu tranziciju lakše ostvariti s pomoću novca kojim EU, kao i Hrvatska, potiče, među ostalim, ruralni razvoj i kružnu ekonomiju. I banke zdušno podupiru društvenu i okolišnu odgovornost nutkajući kredite

Svakodnevne vijesti moraju zabrinuti čovječanstvo, ali raduje i to što sve više ljudi na našem planetu posljednjih desetak godina razmišlja o zdravijem okolišu. Doduše, još nije dostignuta ta kritična masa, ali kreće se. I kompanije se sve više nastoje pridružiti tom pokretu, a potiče ih i Europska unija (dakle i hrvatska vlada), što su prepoznale i banke.

Tri su osnovne skupine ciljeva u sklopu inicijative održivog razvoja gospodarstva: okolišni (environmental), društveni (social) i upravljački (governance) ili, skraćeno, ESG00. EU, naravno, potiče njihovo ostvarivanje. Međutim, kako doći do dijela tog novca i financirati svoju zelenu tranziciju (npr. ugradnju solara), smanjivanje emisija stakleničkih plinova (npr. digitalizaciju pogona i postrojenja) ili kružnu ekonomiju (npr. pretvarati otpad u unosne nusproizvode)?

Natječaji za ruralni razvoj

U Ministarstvu poljoprivrede ističu da su u ovoj godini objavili dva natječaja za ‘Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš‘ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Riječ je o natječajima za 67 milijuna kuna odnosno za 30 milijuna kuna za koje se prijavilo 395 korisnika; njihovi se zahtjevi obrađuju i još nema potpisanih ugovora o financiranju.

Cijeli članak možete pročitati na: lidermedia.hr

Foto: Pixabay