ZAGREB, 26. travnja 2017. (Hina) – Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) u srijedu je operatoru univerzalnih usluga – Hrvatskom Telekomu (HT) odobrilo cijene javno dostupne govorne usluge prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika – korisnika usluga s posebnim socijalnim potrebama, prema kojemu se cijene postojećim korisnicima ne mijenjaju, priopćeno je iz HAKOM-a.

Vijeće HAKOM-a je donijelo odluku kojom su HT-u odobrene cijene javno dostupne govorne usluge prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika – korisnika usluga s posebnim socijalnim potrebama (ratni i vojni invalidi te civilni invalidi Domovinskog rata, članova uže obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata i udruge i hendikepirane osobe članovi udruge), a riječ je o cijenama koje će se početi primjenjivati od 1. srpnja 2017. godine.

Naime, HT je ukinuo korisničke pakete “HALO Super 60” za privatne korisnike odnosno građane te “HALO Start” i “HALO Super Business” za poslovne korisnike te od početka ove godine za građane primjenjuje paket “Halo Zovem Sve”, a za poslovne korisnike “HALO Super Business 100”. Istodobno su posebni popusti za posebne kategorije korisnika – korisnika usluga s posebnim socijalnim potrebama, ostali nepromijenjeni, navodi se u priopćenju.

Međutim, HT će 1. srpnja ukinuti mogućnost korištenja tri stara paketa – HALO Super 60, HALO Start i HALO Super Business – za sve korisničke skupine pa tako i za posebne kategorije korisnika.

Stoga je od HAKOM-a zatraženo i dobiveno odobrenje na novi cjenik javne govorne usluge prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika – korisnika usluga s posebnim socijalnim potrebama, uz određene uvjete.

Tako će svi novi korisnici koji ulaze u tu posebnu kategoriju korisnika, a koji podnesu zahtjev HT-u za posebne cijene javne govorne usluge nakon 1. srpnja, imati na raspolaganju isključivo ponudu korisničkog paketa “HALO Zovem Sve” za privatne i “Halo Super Business 100” za poslovne korisnike.

Za postojeće korisnike i one s kojima će ugovori biti sklopljeni do 30. lipnja zadržavaju se postojeće cijene, ističu iz HAKOM-a.

U dodatnim pojašnjenjima navode kako svi postojeći korisnici koji trenutno ostvaruju pravo na popuste za posebne kategorije korisnika i nakon 1. srpnja nastavljaju koristiti usluge uz nepromijenjene cijene. Riječ je o cijeni paketa “HALO Super 60”, koja redovno iznosi 75 kuna, a za posebne kategorije korisnika, uz 50 posto popusta, iznosi 37,50 kuna (uključeno 60 minuta samo prema nepokretnoj mreži HT-a).

Korisnici, pak, koji ugovore sklapaju nakon 1. srpnja, a ostvaruju pravo na korištenje posebnih pogodnosti, odnosno popusta za socijalno ugrožene skupine korisnika, imali bi na raspolaganju ponudu korisničkog paketa “HALO Zovem Sve” u kombinaciji s novim popustima. Cijena paketa “Halo Zovem Sve” redovno iznosi 95 kuna, a za posebne kategorije korisnika, uz 50 posto popusta iznosi 47,50 kuna (uključeno 100 minuta prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama).

Prema podacima o potrošačkim navikama (korisnici pozivaju druge fiksne i mobilne mreže, a navedeni se pozivi naplaćuju dodatno u paketu HALO Super 60) prosječan korisnik bi imao za oko 10 kuna manji račun, navode iz HAKOM-a u odgovoru na dodatne upite o današnjoj odluci.

Napominju također kako će, ako postojeći korisnici koji nakon 1. srpnja podnesu zahtjev za prelazak na novi korisnički paket “HALO Zovem Sve” u kombinaciji s novim popustima, HT to i omogućiti.

Prema podacima kojima HAKOM raspolaže, a koje je dobio od HT-a, u ovom trenutku oko 20 tisuća korisnika koristi spomenute popuste.

(Hina)