HEP Opskrba velikim kupcima iz kategorije poduzetništvo nudi samostalno upravljanje nabavom električne energije kroz aplikaciju HEPI Trader

U sklopu 13. savjetovanja HRO CIGRÉ u Šibeniku, HEP Opskrba predstavila je novi jedinstveni proizvod na tržištu – HEPI Trader. HEPI Trader je ime nove usluge i softverske aplikacije HEP Opskrbe, kojom će velikim kupcima iz kategorije poduzetništvo biti omogućeno da samostalno upravljaju nabavom električne energije, imaju uvid u stanje na tržištu električnom energijom i kupuju je na tranše.

„Iskustvo u radu s velikim kupcima iz kategorije poduzetništva, u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini, pokazalo nam je da oni internacionalizacijom poslovanja ili prelaskom u vlasništvo velikih inozemnih kompanija stječu znanja o kupovini i upravljanju troškovima električne energije. Veliki industrijski kupci, posebice energetski intenzivni, traže cijenu električne energije koja im omogućava veću profitabilnost poslovanja. Cilj elektroprivreda u upravljanju portfeljem je omogućiti kupcima cjenovno konkurentnu i pouzdanu opskrbu električnom energijom, uz povećanu efikasnost proizvodnje, prijenosne i distribucijske mreže, kao i potrošnje energije kod krajnjih kupaca, te smanjenje utjecaja na okoliš. Razvijena aplikacija je rezultat rada izvrsnog informatičkog tima, zahvaljujući kojem je HEP Opskrba sada u mogućnosti svim velikim kupcima ponuditi samostalno upravljanje nabavom električne energije i optimizaciju troškova.“, naglasila je mr.sc. Tina Jakaša, direktorica HEP Opskrbe.

Cijeli članak možete pročitati na: hr.n1info.com