»Hrvatska je visoko euroizirana zemlja. U takvom okviru stupnjevi slobode vođenja monetarne politike bitno su suženi. Ne možete izgubiti ono što nemate, kako to pjeva Bob Dylan. Pokušali smo dati pregled osnovnih koristi i troškova. Što se koristi uvođenja eura tiče, to je ukidanje valutnog rizika, što je vrlo važno jer smo visoko euroizirana zemlja. Taj učinak je trajan. Nakon toga je tu smanjenje kamatnih stopa i uklanjanje rizika valutne i bankovne krize«, rekao je Vujčić.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić u ponedjeljak je istaknuo da će koristi od prelaska na euro Hrvatskoj biti veće nego je to bio slučaj u drugim članicama EU, a potpredsjednica Vlade Martina Dalić da će po ulasku u europski tečajni mehanizam (ERM) biti potrebno voditi ekonomsku politiku s ciljem smanjivanja ranjivosti gospodarstva.

Vujčić koristi od uvođenja eura vidi u uklanjanju valutnog rizika u gospodarstvu, smanjenju troška zaduživanja domaćih sektora, smanjenju rizika izbijanja valutne i bankovne krize te nižim transakcijskim troškovima.

Uvođenje zajedničke valute u Hrvatsku, smatra, bit će poticaj međunarodnoj razmjeni i ulaganjima, sudjelovat će se u raspodjeli monetarnog prihoda eurosustava te omogućiti pristup mehanizmima financijske pomoći europodručja.

»Hrvatska je visoko euroizirana zemlja. U takvom okviru stupnjevi slobode vođenja monetarne politike bitno su suženi. Ne možete izgubiti ono što nemate, kako to pjeva Bob Dylan. Pokušali smo dati pregled osnovnih koristi i troškova. Što se koristi uvođenja eura tiče, to je ukidanje valutnog rizika, što je vrlo važno jer smo visoko euroizirana zemlja. Taj učinak je trajan. Nakon toga je tu smanjenje kamatnih stopa i uklanjanje rizika valutne i bankovne krize«, rekao je Vujčić na okruglom stopu u sklopu konferencije u organizaciji hrvatske Vlade i HNB-a o strategiji uvođenja eura u Hrvatsku.

Upravo uklanjanje valutnog rizika Vujčić vidi kao glavnu korist za hrvatsko gospodarstvo jer je tom riziku hrvatsko gospodarstvo izrazito izloženo.

»Ukupan bruto devizni dug svih domaćih sektora, uključujući i onaj s valutnom klauzulom, premašuje 500 milijardi kuna, što iznosi približno jednu i pol godišnju vrijednost hrvatskog BDP-a«, rekao je Vujčić, dodavši kako su valutnom i tečajnom riziku izloženi svi ekonomski subjekti s neusklađenom valutnom strukturom imovine i obveza.

Nadalje, prednost je i u tome što će se zbog smanjenja troška zaduženja domaćeg sektora kamatne stope približiti razinama onih u jezgri europodručja, što će, kaže Vujčić, povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva.

Isto tako, uvođenjem eura nestaju transakcijski troškovi zamjene kuna u eure i obratno, dok korištenje zajedničke valute može pridonijeti jačanju međunarodne razmjene i ulaganja jačanjem konkurentnosti i smanjivanjem ranjivosti domaćeg gospodarstva.

»Nakon što Hrvatska uvede euro, HNB će steći pravo na sudjelovanje u godišnjoj raspodjeli monetarnog prihoda na razini eurosustava, što bi se trebalo pozitivno odraziti na višak prihoda nad rashodima HNB koji se uplaćuje u državni proračun«, naveo je Vujčić.

Rekao je i kako članstvom u monetarnoj uniji zemlja dobiva i pristup Europskom mehanizmu za stabilnost (ESM) koji služi za pružanje pomoći državama koje se susreću s financijskim poteškoćama. Ukupni kreditni kapacitet ESM iznosi 500 milijardi eura.

Vezano uz troškove uvođenja eura, Vujčić je naveo gubitak samostalne monetarne i tečajne politike, ocijenivši da to ipak neće biti znatan trošak, jer je i sada prostor za aktivno korištenje monetarne i tečajne politike uvelike ograničen.

Pretjeranim je nazvao opći strah da će prelaženjem na euro u Hrvatskoj bitno porasti cijene. Po njegovim riječima, učinak konverzije nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je vrlo blag.

»Provedene analize upućuju na to da su učinci uvođenja eura na agregatnu inflaciju relativno mali, prosječno 0,23 boda u novim državama članicama. Ipak rezultati istraživanja za druge države pokazuju da je rast cijena u drugim državama koje su provele konverziju zabilježen u uslužnom sektoru te kod manjeg broja proizvoda koji se često kupuju«, kaže Vujčić.

Isto tako, u trošak uvođenja eura uvrstio je i jednokratni trošak konverzije, jednokratne troškove pristupanja HNB-a Eurosustavu ali i rizik prekomjernog priljeva kapitala i akumulacije makroekonomskih neravnoteža.

»Hrvatska je spremna započeti proces uvođenja eura, dosegnuli smo relativno visok stupanj realne konvergencije, već više od dva desetljeća održavamo nisku inflaciju i stabilan tečaj, a u posljednje vrijeme zamjetno je poboljšan proračunski saldo te je smanjen javni dug«, zaključio je Vujčić dodavši da će u Hrvatskoj koristi od prelaska na euro biti veće nego što je to bio slučaj u drugim državama članicama.

Cijeli članak možete pročitati na: novilist.hr