S trenutnim udjelom djelomično naplativih i potpuno nenaplativih kredita (NLP) od 64 posto, građevinarstvo je u najnepovoljnijem položaju među svim grupama korisnika kredita, a riječ je o udjelu koji je 4,9 puta veći od prosječnog u Hrvatskoj i 2,4 puta veći od onog koji bilježe nefinancijska društva.

U analizi Hrvatske gospodarske komore ‘Kvaliteta kredita u djelatnosti građevinarstva’ navodi se kako trenutno NLP-ovi u djelatnosti građevinarstva iznose 5,7 milijardi kuna, što je čak tri milijarde kuna više nego u prvom kvartalu 2010. godine, ali i 3,1 milijardu kuna manje nego u prvom polugodištu 2015. godine kada su dosegli najvišu vrijednost.

U okviru nefinancijskih društava djelatnost građevinarstva ostvarila najveće povećanje iznosa loših kredita u razdoblju od 2010. do 2017. godine, čime je njihov udio u ukupnim NPL-ovima nefinancijskih društava povećan s 18,1 na 24,9 posto.

U Komori kaže da je riječ je o materijalizaciji učinaka dugotrajne krize koja je u građevinarstvu bila dublja i dugotrajnija nego u ostalim djelatnostima, što je dovelo do pogoršanja poslovnog i financijskog položaja građevinskih tvrtki, a time i do nakupljanja loših kredita.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr