Porezna uprava pozvala je građane koji su ostvarili inozemne primitke (plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i slično) da plate neprijavljeni porez. Izazvalo je to dosta pomutnje među Hrvatima koji žive i rade u inozemstvu…

Kako bi razjasnili sve nejasnoće, tportal je uz pomoć Violete Đebro, više menadžerice u Poreznom odjelu KPMG-a Hrvatska, napravio mali porezni vodič.

Moram li plaćati porez na dohodak u Hrvatskoj ako živim i radim u inozemstvu i uredno plaćam porez na svoju plaću?

Odgovor na ovo pitanje ovisi o tome može li se osobu smatrati poreznim rezidentom ili nerezidentom Hrvatske. Porezna rezidentnost, odnosno nerezidentnost određuje se isključivo prema poreznim propisima i porezni rezident ima obvezu prijaviti bilo koji primitak iz inozemstva u Hrvatskoj. Prijava inozemnog dohotka u nekim slučajevima rezultirat će dodatnom poreznom obvezom u Hrvatskoj dok u nekim slučajevima neće biti dodatne porezne obveze. Nerezident ne mora prijaviti dohodak iz inozemstva u Hrvatskoj.

Što znači biti porezni rezident?

Porezni rezident je osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Hrvatskoj prema poreznim zakonima te u ovom kontekstu pojmovi prebivalište i boravište nisu isto kao prebivalište i boravište koje imamo prijavljeno pri MUP-u. Prebivalište prema poreznim zakonima ima osoba koja u vlasništvu ili posjedu ima stan/kuću u Hrvatskoj, pri čemu boravak u njima nije obvezan. Ako osoba ima prebivalište u Hrvatskoj i inozemstvu, a prebivalište obitelji je u Hrvatskoj, smatra se da osoba ima prebivalište u Hrvatskoj i prema tome osoba je porezni rezident Hrvatske.

Cijeli članak i cijeli porezni vodič možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay