EU u sklopu strategije „Od polja do stola“ planirala prepoloviti upotrebu pesticida do 2030., no inflacijska kriza i rat u Ukrajini taj su cilj doveli u pitanje, upozorava SDP-ova eurozastupnica.

Masovni pomor pčela u Međimurju, istraživanje koje je pokazalo sve veću prisutnost pesticida  u hrani i ogromne količine zabranjenih pesticida koje je ove godine zaplijenila hrvatska carina su povezani događaji koju upućuju na isti zaključak – trenutna pravila koja kontroliraju upotrebu kemijskih pesticida nisu adekvatna ili se ne provode dovoljno strogo, upozorila je SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan navodeći kako je EU u sklopu strategije „Od polja do stola“ planirala prepoloviti upotrebu tih sredstava do 2030., no inflacijska kriza i rat u Ukrajini taj su cilj doveli u pitanje. 

Europska komisija bi trebala 22.  lipnja 2022. predstaviti izmjene i dopune direktive o održivoj upotrebi pesticida, glavnog europskog propisa koji regulira upotrebu sredstava za zaštitu bilja. Izmjene bi, između ostalog, trebale ciljeve smanjenja učiniti zakonskima za države članice, regulirati proces odobrenja za stavljanje pesticida na tržište, poticati upotrebu alternativnih, manje škodljivih sredstava te omogućiti EU bolju kontrolu primjene propisa u država članicama.

–  Lobiranje da se to zaustavi je žestoko i pitanje je hoće li novi zakon ugledati svjetlo dana kako je planirano – ističe Borzan.

Cijeli članak možete pročitati na: 24sata.hr