Dakle jasno je da imate pravo na otpremninu kada dobivate otkaz, a nemate kada ga vi dajete. No često postoje nedoumice oko prava na otpremninu prilikom sporazumnog prekida radnog odnosa, što podrazumijeva suglasnost obje strane.

Kod sporazumnog prekida radnog odnosa poslodavac vam po zakonu nije obvezan isplatiti otpremninu. Ali postoji izuzetak, a to je u slučaju utvrđivanja tzv. kolektivnog viška, kada vam se priznaje pravo na otpremninu ako dobrovoljno prihvatite prekid radnog odnosa.

Poseban slučaj je prestanak rada zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Ako vam nakon završenog liječenja, oporavka i profesionalne rehabilitacije poslodavac ne može osigurati odgovarajuće poslove za koje ste radno sposobni, dužan vam je isplatiti otpremninu, i to najmanje u dvostrukom zakonskom iznosu, uz uvjet da ste radili neprekidno dvije godine prije prestanka rada. No ako vam poslodavac ponudi zamjenski posao, a vi ga odbijete, gubite pravo na otpremninu.

Pravila za određivanje visine otpremnine

Iznos otpremnine ovisi o dužini prethodnog neprekidnog radnog odnosa i iznosu bruto plaće. Minimalna zakonska otpremnina iznosi trećinu prosječne mjesečne bruto plaće za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca.

Pritom ukupan iznos otpremnine utvrđene Zakonom o radu ne može iznositi više od šest prosječnih mjesečnih plaća ostvarenih u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

U posebnim slučajevima maksimalna zakonska otpremnina može biti viša (ozljeda na radu) ili niža (stečaj poslodavca).

Primjeri izračuna

Na kalkulatoru portala MojPosao možete informativno izračunati iznos otpremnine prema Zakonu o radu. Napominjemo da je zadnjim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak neoporezivi iznos prilikom umirovljenja povećan sa 8000 na 10.000 kuna. U nastavku donosimo nekoliko primjera izračuna.

Primjerice, poslodavac radniku 30. studenog 2022. daje poslovno uvjetovani otkaz uz pravo na zakonsku otpremninu. Kod poslodavca je neprekidno zaposlen od 1. studenoga 2010. te ima bruto plaću u iznosu od 12.000 kuna. Nakon isteka otkaznog roka radnik ostvaruje pravo na otpremninu za 12 godina navršenog staža po 4000 kuna, što ukupno iznosi 48.000 kuna. U ovom slučaju poslodavac će ukupan iznos od 48.000 kuna isplatiti neoporezivo na tekući račun radnika.

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay