Najmanji porezni teret mjereno udjelom u BDP-u od samo 22 posto ima Irska, koja sa svojih 5 milijuna stanovnika od poreza i doprinosa prikupi golemih 75 milijardi eura. Upola manja Slovenija prikupi 20,1 milijardu eura, gotovo koliko i Hrvatska, a Slovačka 35 milijardi eura!

Hrvatska je prošle godine naplatila 20,87 milijardi eura ili 157 milijardi kuna poreza i doprinosa! U apsolutnom iznosu naplata poreza skočila je oko 12 posto (za 2,3 milijarde eura u odnosu na 2020.), no unatoč tom povećanju porezno se opterećenje, mjereno udjelom u BDP-u, smanjilo za jedan postotni poen, na 35,8 posto BDP-a. Hrvatska se tako našla na drugom mjestu u maloj petočlanoj skupini država u kojima je tijekom 2021. godine došlo do pada poreznog tereta.

Na relativni pad udjela najviše je utjecao snažan oporavak gospodarstva i velik skok BDP-a u prošloj godini. U planovima što ih je nedavno predstavilo Ministarstvo financija planira se daljnje lagano smanjenje poreznog tereta mjereno udjelom u BDP-u. Ono, inače, može biti posljedica poreznog rasterećenja ili pak rasta ekonomije. Na razini EU prosječni porezni teret kretao se oko 41 posto BDP-a pa bi po tome Hrvatska bila u donjoj trećini zemalja s blažim poreznim ugrizom, u društvu s Češkom i Mađarskom. Najmanji porezni teret mjereno udjelom u BDP-u od samo 22 posto ima Irska, koja sa svojih 5 milijuna stanovnika od poreza i doprinosa prikupi golemih 75 milijardi eura. Upola manja Slovenija prikupi 20,1 milijardu eura, gotovo koliko i Hrvatska, a Slovačka 35 milijardi eura!

Više od ekonomskog rasta, u ovoj će godini državne blagajne napuniti inflacija.

Cijeli članak možete pročitati na: vecernji.hr

Foto: Pixabay