Sukob koji već nekoliko mjeseci traje između nove uprave Grada Zagreba i privatnih tvrtki za zbrinjavanje otpada, a gradska komunalna tvrtka Čistoća odbija prazniti nepropisno napunjene kante za biootpad i Europska komisija opominje Hrvatsku zbog lošeg gospodarenja otpadom, ispod radara prolazi inovativna tehnologija koju na hrvatskom tržištu plasira tvrtka Trindus Biotech koja bi uz znatnu uštedu mogla riješiti barem dio postojećeg problema.

Radi se o startupu osnovanom 2018. koji nudi inovativnu tehnologiju u preradi ostataka hrane i ostalog biootpada čiji su prvi klijenti KBC Osijek i Hotel La Luna na Pagu.

Proces obrade biootpada odvija se aerobnom digestijom u uređaju Griffon veličine profesionalne perilice posuđa koji razgrađuje ostatke hrane i ostalog biotopada pretvarajući ih u vodu, a čiji je kapacitet obrade 250 kilograma dnevno. Taj uređaj funkcionira kao ljudski želudac; ostatci hrane ubacuju se u obrađivač otpada gdje se dodaju posebne smjese mikroorganizama koji tijekom obrade pretvaraju biootpad u otpadnu vodu. Uređaj se postavlja u objektu u kojem nastaju ostaci hrane i kompletna obrada odvija se na licu mjesta te takvo zbrinjavanje ostataka hrane predstavlja zeleno i jeftinije riješenje. Nema potrebe za skladištenjem, prijevozom i odlaganjem biootpada na odlagališta.

Cijeli članak možete pročitati na: lider.media

Foto: Pixabay