Za one koji se bave vraćanjem kilometraže imamo lošu vijest, a za sve ostale – odličnu… Riječ je o kaznenom djelu za koje je predviđena kazna zatvora!

Ako mislite da je to tek mrtvo slovo na papiru i da pouzdano znate da se za prepravljanje kilometraže nikom ništa dogodilo nije u velikoj ste zabludi.

Sudovi u Republici Hrvatskoj doista izriču kazne zatvora za tu protuzakonitu i kažnjivu rabotu!

Općinski sud u Virovitici u predmetu K-230/2019 donio je 16. siječnja 2020. presudu kojom se osobi koja se zaigrala pri prodaji vozila, odredila jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine te mu je izrečena uvjetna osuda tako da je određeno kako se kazna na koju je osuđen neće izvršiti ako za vrijeme od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Cijeli članak možete pročitati na: automobili.klik.hr

Foto: Pixabay